خانه » دانلود » نرم افزار » ویندوز » ابزار ویندوز 10 » دانلود Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable 14.20.27508.1 مایکروسافت ویژوال ++C

دانلود Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable 14.20.27508.1 مایکروسافت ویژوال ++C

MultiPack Visual C++ Installer

Package Redistributable مایکروسافت ویژوال C ++ اجزای زمان اجرا Visual C ++ Libraries را برای اجرای برنامه های توسعه یافته با ویژوال سی + + در یک کامپیوتر که Visual C ++ را نصب نکرده است، نصب می کند ، همانطور که اطلاع دارید این نرم افزار به عنوان یک نیاز اصلی برای ویندوز شما عزیزان است ، نسخه جدید این پیش نیاز را میتوانید با لینک مستقیم از سرورهای پرقدرت ای فری با محاسبه از ترافک داخلی بصورت کاملا رایگان دریافت کنید.

دانلود Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable 14.20.27508.1 مایکروسافت ویژوال ++C

فهرست ابزار های این پکیج:

Visual Studio IntelliTrace Standalone Collector
IntelliTraceCollection.cab
Visual Studio Concurrency Visualizer
concvi_standalonecollection.exe
Visual Studio Remote Tools
rtools_setup_x86.exe
rtools_setup_x64.exe
rtools_setup_arm.exe
Visual Studio Standalone Profiler
vs_profiler_x64_*.exe
vs_profiler_x86_*.exe
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\arm\Microsoft.VC120.DebugOPENMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x64\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\msvcr120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCRT\vccorlib120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugCXXAMP\vcamp120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfc120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120d.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugMFC\mfcm120ud.dll
\VC\redist\Debug_NonRedist\x86\Microsoft.VC120.DebugOpenMP\vcomp120d.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\ARM\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X64\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\VsGraphicsHelper.dll
\VC\redist\GraphicsDbgRedist\X86\[locale]\VsGraphicsResources.dll
\VC\bin\arm\[locale]\pgort120ui.dll
\VC\bin\arm\pgort120.dll
\VC\bin\arm\pgosweep.exe

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *